1. Promocja trwa od 26.06.2023 do 26.08.2023r. lub do wyczerpania zapasów, w godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych Sporting, Regatta, 4F, Wrangler/Lee, Fitness Klub Sporting, w tym zbieranie pieczątek – do 19.08.2023 a wymiana na nagrody do 26.08.2023.
  2. Organizatorem Promocji jest: FH Sporting A .Gołdyn S.J, 64-100 Leszno, Rynek 25 zwany dalej „Organizatorem”.
  3. Promocja organizowana jest we wszystkich placówkach firmy Sporting:

  - sklep sportowy Sporting, Galeria Leszno Al.Konstytucji 3 Maja 12, Leszno

  - sklep Wrangler Lee, Galeria Leszno Al.Konstytucji 3 Maja 12, Leszno

  - sklep 4F, Galeria Leszno Al.Konstytucji 3 Maja 12, Leszno

  - sklep Regatta Sporting, Galeria Leszno Al.Konstytucji 3 Maja 12, Leszno

  - FitnessKlub Sporting ul.Zielona 23, Leszno

  1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
  2. Uczestnik, za każde pełne 100 złotych (słownie: sto złotych) wydane jednorazowo na zakupy w jednej z placówek Organizatora w okresie obowiązywania Promocji, o którym mowa w punkcie 1., otrzyma od kasjera podczas dokonywania płatności- wydawaną wraz z paragonem- jedną pieczątkę promocyjną („Pieczątka”). Pieczątka zostanie umieszczona na kuponie promocyjnym(„Kupon Promocyjny”), wydanym wraz z paragonem. Przykładowo, w przypadku zakupów dokonanych za kwotę równą lub wyższą niż 100 zł, ale niższą niż 200 zł Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) Pieczątkę.
  3. Kwoty z zakupów dokonywanych na różnych systemach w jednej placówce, w jednym czasie- łączą się. Dla przykładu, paragon z systemu sprzedażowego Alpine Pro na kwotę 69,90 zł wraz z paragonem z systemu sprzedażowego Sporting na kwotę 139,90 upoważniają Klienta do otrzymania 2 Pieczątek. Paragony z różnych placówek nie sumują się.
  4. Pieczątkę można otrzymać tylko w dniu zakupu – bezpośrednio po zapłaceniu, nie wydaje się pieczątek „do tyłu”.
  5. Paragony biorące udział w Promocji oznaczane będą przez kasjera pieczątką „Paragon bierze udział w promocji”, oraz paragony te będą doczepiane do Kuponu Promocyjnego.
  6. Uczestnik, który zbierze określoną liczbę Pieczątek na Kuponie Promocyjnym, a następnie- w okresie trwania Promocji okaże go w Sklepie SPORTING (sportowym) w Galerii Leszno, uzyska prawo do odbioru wybranej przez siebie nagrody z puli nagród. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika  jest  okazanie paragonów oznaczonych jako biorące udział w Promocji. Wybrana nagroda zostanie nabita na paragon w kwocie 1grosz.
  7. Uzbierane pieczątki od 26.06.2023 do 26.08.2023, można wymieniać na nagrody, kwitując ich odbiór:
   • 4 pieczątki – markowa piłka nożna/worek na WF/karnet 7 dniowy do Fitness Klub Sporting
   • 7 pieczątek – kubek termiczny/śpiwór/30- dniowe zaproszenie do Fitness Klub Sporting
   • 10 pieczątek – markowy plecak sportowy/markowa torba na trening/trening personalny w Fitness Klub Sporting
  8. Aktywowanie nagród do FitnessKlubSporting:
   • Karnety Promocyjne utracą ważność i nie będą uprawniały do wymiany na nagrody po upływnie okresu trwania Promocji, określonym w punkcie 1., lub w momencie wyczerpania zapasów.
   • Karnet i trening nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, nie można nimi opłacić bieżącego karnetu w klubie lub zaległości wynikającej z niezapłaconego karnetu.
   • Korzystanie z usług klubu na ogólnych zasadach regulaminu klubu i członkostwa.
   • Z karnetu mogą skorzystać tylko osoby powyżej 18-go roku życia
   • Wymiana pieczątek na nagrody trwa do 31.08.2019 i do tego czasu należy odebrać/aktywować nagrody.
   • Aktywowanie nagrody oznacza podanie daty rozpoczęcia karnetu pracownikowi Fitness Klub Sporting lub umówienie się z trenerem na konkretny termin w recepcji klubu.
  9. Warunkiem zwrotu towaru lub towarów z paragonu biorącego udział w Promocji, jest zwrot Nagrody. Wymiana jest możliwa jedynie na kwotę równą lub wyższą od wartości wymienianego towaru. Zwrot lub wymiana może być dokonana tylko w tym sklepie  Organizatora, gdzie został zakupiony dany towar. W przypadku takiego zwrotu, pracownik odbierze karnet na pieczątki i wyda nowy z adekwatną do zwrotu liczbą pieczątek. 
  10. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacji na standardowych zasadach.
  11. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  12. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Kierownik placówki.
  13. Sporting zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie – aktualny regulamin będzie dostępny w placówkach oraz na stronie internetowej www.sporting.com.pl.
  14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.